North America USA +1 (727) 493 2838 USA
Rest of World UK +44 (0) 208 242 4275 UK

Corsa & DigEplan V5: Volledig geïntegreerde elektronische beoordeling van projecten in de cloud

Met DigEplan V5 kunt u als klant vrijwel alle documenten binnen Corsa annoteren, waarmerken etcetera. De nieuwe versie van DigEplan V5 Cloud is ontwikkeld op basis van HTML5 en geschikt voor alle browsers.

Hieronder een aantal functionaliteiten van DigEplan:

 • Streamen van documenten in 1 seconde
 • Ondersteuning van het zaakgewijs werken, ophalen van metadata van alle documenten in dossier of case
 • Annoteren van vrijwel alle documentsoorten
 • Waarmerken van documenten middels stempels (enkelvoudig of in batch)
 • Automatische aanmaak van PDF/A bij waarmerken en terug schrijven naar Corsa als nieuwe versie van het document
 • Digitaal kunnen meten op tekeningen (PDF, DWG)
 • Tekeningen kunnen vergelijken
 • Tekeningen transparant over elkaar heen leggen (inclusief verschaling en rotatie mogelijkheid)
 • Toevoegen van eigen datakolommen binnen DigEplan
 • Sorteren van documenten op basis van data verkregen van Corsa
 • Groeperen op data kolommen voor aanbrengen van duidelijke structuur in dossier of case t.b.v. de documenten
 • Met meerdere mensen gelijktijdig aan zelfde document werken

Wat wordt er besproken?  

Tijdens het webinar wordt een demo gegeven en gaan we in op:

 • De functionaliteiten en technische eigenschappen van DigEplan
 • Integratie met Corsa op basis van de Corsa Web-service.