North America USA +1 (727) 493 2838 USA
Rest of World UK +44 (0) 208 242 4275 UK

Digitale document beoordeling voor Nederland

DigEplan bied een flexibele en veilige methode voor Veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, waterschappen en landere lokale- en centrale overheden om digitale document beoordelingen te kunnen doen.

Versterkt uw huidige investeringen

DigEplan is volledig geintegreerd met meer dan 20 systemen in de publieke sector, bijvoorbeeld met Accela, Alfresco, SharePoint, BCT Corsa, Verseon, Dimpact, Roxit, Key2vergunningen, GISvg, Wave, SBA, Corsa Case.

Middels DigEplan is het mogelijk om efficient te werken met digitale documenten in verschillende afdelingen zoals vergunningen, belastingen openbare werken enz…

Met DigEplan kan men papierloos werken en heeft men toegang tot digitale documenten, dit voor het maken van aantekeningen, stempelen, printen en archiveren.

Belangrijkste voordelen

  • Efficiente electroniche document beoordeling en goedkeurings processen
  • Ondersteunt groene initiatieven
  • Helpt bij het sneller afhandelen van vergunningen
  • Voldoet aan wet- en regelgeving
  • Samenweking met ontwikkelaars, aannemers en architecten
  • Gelijktijdige planbeoordeling
  • Verbetering van service aan burgers en commerciele organisaties
  • Hoge mate van logging en audit trails
  • Integreerd met bestaande document management en workflow systemen