North America USA +1 (727) 493 2838 USA
Rest of World UK +44 (0) 208 242 4275 UK

Digitale document beoordeling voor Accela

Provides an efficient, flexible and secure method for cities, counties and states to implement electronic plan review.

Enhancing your Accela investment

DigEplan is fully integrated to Accela processes and screens, enhancing this existing investment and increasing the efficiency of working with documents across a variety of departments.

Removing the need to download files to your desktop, Accela users are able to instantly access documents for viewing, annotation, stamping, printing and archiving.

Belangrijkste voordelen

  • Efficiente electroniche document beoordeling en goedkeurings processen
  • Ondersteunt groene initiatieven
  • Helpt bij het sneller afhandelen van vergunningen
  • Voldoet aan wet- en regelgeving
  • Samenweking met ontwikkelaars, aannemers en architecten
  • Gelijktijdige planbeoordeling
  • Verbetering van service aan burgers en commerciele organisaties
  • Hoge mate van logging en audit trails
  • Integreerd met bestaande document management en workflow systemen