North America USA +1 (727) 493 2838 USA
Rest of World UK +44 (0) 208 242 4275 UK

Bij de gemeente Goes minimaliseert en verhoogd productiviteit bij de afdeling vergunningen met DigEplan

Vanwege een van de grootste omgevingsvergunningen ooit, bestaande uit 170 ondersteunende documenten, zou de gemeente Goes in Nederland zonder de steun van DigEplan, een aanzienlijke administratieve taak hebben gehad.

“De tekeningen en ondersteunende documenten kunnen vanuit Corsa, SquitXo
of DigEplan worden geopend, waarbij ook alle gerelateerde documenten zichtbaar zijn. Dit proces is geconverteerd naar een automatische workflow, die dus wordt toegevoegd aan de takenlijst van individuen. Alle datums worden geregistreerd – de datum waarop het was getekend, de datum waarop het naar de klant is gestuurd, worden allemaal opgeslagen in DigEplan.”

Marco van Antwerpen, Application Manager, Goes

Lees de volledige case study

Demo DigEplan

Contact DigEplan