DigEplan planning office

De digitale revolutie krijgt steden en gemeenten stilaan in haar macht. Dit houdt in dat Diensten Stedenbouw voorzichtig zijn dat er wijs geïnvesteerd wordt. Duplicatie van functionaliteiten tussen bestuurs-platformen en add-on systemen komt vaak voor en leidt tot complexiteit en kostenverdubbeling.

Elk land, elke stad, jurisdictie of gemeente heeft een verschillend maturiteitsniveau wanneer het gaat over digitale transformatie van diensten (op gemeentelijk niveau). Leidinggevende aanbieders van marktoplossingen zoals Infor, Accela, Dataport, BCT Corsa en Verseon, hebben oplossingen ontwikkeld om gebieden en steden productiever te maken, betere kostefficiënte diensten te bieden en het leven van burgers te verbeteren via digitale diensten die de traditionele barrières doorbreken.

Waar je ook bent of niet bent op je weg naar een digitaal bestuur, het elektronisch toekennen van vergunningen is een van de actuele onderwerpen. Dit heeft een belangrijke impact op dienstverlening aan de burgers, interne efficiëntie en groene initiatieven. De controle van plannen maakt deel uit van dit proces en of de autoriteiten nu gebruik maken van papier of al overgestapt zijn naar een elektronisch systeem, er zijn voldoende mogelijkheden om een aanzienlijk verschil te maken.

Elektronisch controleren van plannen – een efficiënt en groen proces
E-plan check of controle van plannen kan veel verschillende gedaantes aannemen. Het stelt Diensten Stedenbouw in staat om zorg te dragen voor onze planeet. Ik geloof rotsvast dat het verminderen van het gebruik van papier in onze steden een prioriteit is en dat we gebruikers de nodige middelen en oplossingen moeten bieden om over te stappen op groenere werkwijzen.

Ik heb de kans gehad om vele steden te bezoeken de laatste jaren en er tijd door te brengen. De transformatie van een vergunningsproces dat gebaseerd is op papier naar een elektronisch proces heeft een drastische impact gehad op het niveau van dienstverlening en de productiviteit van het personeel en zorgt ervoor dat er komaf gemaakt kan worden met het gebruik van papier in het indienings-, controle- en correspondentieproces.

De complexiteit van het back office in een typische stad waar het vergunningsproces voor stedenbouwkundige en bouwtoepassingen nog steeds op papier verloopt.

Paper based plans Plan reviews

Maar overstappen op elektronische controle van plannen is niet de enige overweging die gemaakt moet worden. Zodra de digitale transformatie op gemeenteniveau doorgevoerd wordt, laten de aanbieders van bestuursplatformen toe om oplossingen voor controle van plannen te integreren.

Vermijd duplicatie van systemen en kosten

Bijkomende add-on processen kunnen het planningsproces verbeteren, maar analyseer het aanbod om er zeker van te zijn dat de toepassingen de functionaliteiten van de oplossingen aanvullen en er niet mee concurreren.

We zien al te vaak dat de scope van toepassingen van add-on leveranciers interfereert met de leveranciers van het bestuursplatform. Dit heeft een financiële impact, maar heeft ook impact op de complexiteit en duplicatie van functionaliteiten bij de eindtoestand van uw complete oplossing.

Gebruikelijke voorbeelden van duplicatie van functionaliteiten zijn onder andere workflows, gebruikersbeheer en logins, documentbeheer, portalen voor inzendingen en correspondentie, databeheer, maar ook audittrajecten en beheer.

Dit betekent uiteindelijk dat u tweemaal betaalt voor functionaliteiten die al bestaan in uw oplossing voor het bestuursplatform. Uw ICT overhead voor het beheren van workflows, gebruikers en data verdubbelt. Om die reden zijn de kosten voor deze dubbele add-on toepassingen niet in verhouding tot de investering voor uw complete bestuursplatform.

Wanneer er dubbele functionaliteiten geïntegreerd worden voor het digitaal toekennen van vergunningen, is er bovendien een aanzienlijke verborgen tijd en kost voor het instellen en doen werken van deze overlappende systemen.

Wilt u zien hoe DigEplan efficiënt geïntegreerd kan worden in uw bestuurssysteem? Neem contact met ons op en we laten u met veel plezier een demo zien.