Diensten Stedenbouw ontwikkelen Digitale Duplicatie

De digitale revolutie krijgt steden en gemeenten stilaan in haar macht. Dit houdt in dat Diensten Stedenbouw voorzichtig zijn dat er wijs geïnvesteerd wordt. Duplicatie van functionaliteiten tussen bestuurs-platformen en add-on systemen komt vaak voor en leidt tot complexiteit en kostenverdubbeling.

DigEplan bereikt King Standard

De geïntegreerde elektronische oplossing voor Bouwplan beoordeling DigEplan heeft de ‘King Standaard Certificering’ behaald, van het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten. Voldoen aan het initiatief bevordert integreerbaarheid met meerdere systemen, waaronder Accela, Alfresco, SharePoint, BCT Corsa, Verseon, Dimpact, Roxit, Key2vergunningen, GISvg, Wave, SBA, en Corsa Case. Voor gemeenten in Nederland die meerdere systemen gebruiken om de stads- […]